VSEBINA
Osnovna tema poletnega tabora za učence zadnjih štirih razredov osnovne šole je spoznavanje sveta letalskega modelarstva, predvsem prosto letečih letalskih modelov. Tabor bo potekal prvi teden šolskih počitnic v prostorih Osnovne šole I v Murski Soboti in na več lokacijah v okolici Murske Sobote (letališče Rakičan, vas Krog, kopališče, meteorološka postaja Rakičan, astronomski observatorij v centru PAC v Murski Soboti).

Tabor bo organiziran za 20 udeležencev, za katere sta bivanje in prehrana urejena v prostorih OŠ I v Murski Soboti. V strokovnem delu  ga vodijo mentorji - člani in sodelavci Društva modelarjev Pomurja s podporo pedagoških delavcev OŠ I in v sodelovanju s predavatelji - strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij. Poleg strokovnega dela bo tabor tudi priložnost za spoznavanje okolice ter druženje in zabavo udeležencev med številnimi dejavnostmi v prostem času. V dejavnosti tabora bodo, kolikor bo to mogoče, vključeni tudi starši udeležencev.
Vsak udeleženec tabora bo izdelal svoj tekmovalni letalski model, ki mu bo ostal kot spomin na tabor. Letalski model je primeren za tekmovanja prosto letečih letalskih modelov v kategoriji F1H Mednarodne letalske zveze - FAI.

IZOBRAŽEVALNO - TEORETIČNI DEL:
- osnove varstva pri delu
- osnove letalskega modelarstva
- aerodinamika in letalska tehnika
- osnove meteorologije
- osnove astronomije
- predstavitev toplo zračnega balonarstva

PRAKTIČNI DEL
- izdelava prosto letečih letalskih modelov
- uvajanje v osnove letenja z modeli

PROSTOČASNE DEJAVNOSTI
- športne igre, kopanje na kopališču, pohod
- tekmovalna predstavitev izdelanih modelov
- nočno astronomsko opazovanje