VIDEO

Za pripravo video posnetkov se je trudil Boris, pomagal je še Bogdan,
posneli so nas tudi za TV Kanal 10.