�TRKEC
GLASILO - BILTEN TABORA
Tudi na leto�njem taboru bo izhajalo glasilo v obliki fotostripa,
ki ga bodo dnevno urejali udele�enci. 

Tule je po kosih dnevnik leto�njega �TRK-a


Naslovnica
Ponedeljek
Torek

Sreda

�etrtek

Petek

Sobota

Takole se je zabele�il lanskoletni tabor:

Naslovnica
Ponedeljek
Torek

Sreda

�etrtek

Petek

Sobota

�TRKEC 2010:

Naslovnica

Sobota

Nedelja

Ponedeljek

Torek

Sreda

�etrtek

Leto poprej smo takole pisali v �TRKCu 2009:

Naslovnica

Ponedeljek

Torek

Sreda

�etrtek

Petek

Sobota

Tule pa je �TRKEC 2008:

Uvodnik

Ponedeljek

Torek

Sreda

�etrtek

Petek

Sobota