VSEBINA
Osnovna tema poletnega tabora za učence zadnjih petih razredov osnovne šole je spoznavanje sveta letalskega modelarstva, predvsem prosto letečih letalskih modelov. Tabor bo potekal od ponedeljka, 18. do sobote, 23. avgusta 2014 v prostorih Osnovne šole I v Murski Soboti in na več lokacijah v okolici Murske Sobote (letališče Rakičan, kopališče, meteorološka postaja Rakičan, travniki in polja med Moravskimi Toplicami in Tešanovci, vzletišče Marič pri Noršincih...).

Za deležence bosta bivanje in prehrana urejena v prostorih OŠ I v Murski Soboti. V strokovnem delu ga bodo vodili mentorji - člani in sodelavci Društva modelarjev Pomurja s podporo pedagoških delavcev OŠ I in v sodelovanju s predavatelji - strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij. Poleg strokovnega dela bo tabor tudi priložnost za spoznavanje okolice ter druženje in zabavo udeležencev med številnimi dejavnostmi v prostem času. V dejavnosti tabora bodo, kolikor bo to mogoče, vključeni tudi starši udeležencev.
Vsak udeleženec tabora bo izdelal svoj tekmovalni letalski model, ki mu bo ostal kot spomin na tabor. Letalski model je primeren za tekmovanja s prosto letečimi letalskimi modeli v kategoriji F1H Mednarodne letalske zveze - FAI.

IZOBRAŽEVALNO - TEORETIČNI DEL:
- osnove varstva pri delu
- osnove letalskega modelarstva
- aerodinamika in letalska tehnika
- obisk meteorološke opazovalnice
- predstavitev letalske tehnike

PRAKTIČNI DEL
- izdelava prosto letečih letalskih modelov
- uvajanje v osnove letenja z modeli
- pomoč pri popravilu starejših modelov
- trening tehnik vodenja modelov

PROSTOČASNE DEJAVNOSTI
- športne igre, kopanje na kopališču, pohod
- tekmovalna predstavitev izdelanih modelov
- tekmovanje z letali iz papirja

K udeležbi na taboru vabimo tudi učitelje tehničnega pouka in mentorje tehničnih oz. modelarskih krožkov na osnovnih šolah, saj je tabor lepa priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj.